TEKNİK ÖĞRETMENLERİN MÜHENDİS OLMASI ŞART MI?

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2013-Ekim

Türkiye gerçekten çok ilginç bir ülke…
Atalarımız “bir deli kuyuya bir taş atar kırk akıllı çıkaramaz”
derken doğruyu söylemiş. Nedense işlerimiz hep
böyle gidiyor; önce kural koyuyoruz veya kendimizce bir iş
yapıyoruz, ondan sonra onun yarattığı sorunları çözebilmek
için kıvranıp duruyoruz.
Teknik öğretmenlerin mühendis yapılması da aynen böyle
bir olay…

DEVAMI…

EMPERYALİZMİN YENİ BOYUTU

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2015-Ekim

Ben emperyalizmi basitçe “açgözlülük” olarak tanımlıyorum. İnsanlık tarihine bakıldığında ne yazık ki, hem bireylerin hem de toplumların birbirlerine karşı açgözlü davrandıkları görülür. Yoksul ve aç bir insanın çaresizlikten başkasının hakkına el uzatması durumunu ayırmak gerek. Ama her türlü varlığa sahip iken sırf daha fazlasını elde edebilmek için başkalarının hakkına el uzatmak, zorla almaktır emperyalizm…

DEVAMI…

MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ VE TEMEL BİLİM

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2016-Mart

Dünyanın ekonomisinin gittikçe bilgi temelli süreçlerle yönetiliyor olması ve ”inovasyon-yenilik/yenilikçilik” kavramının sürekli ön plana çıkarılması, insanlarda teknolojiye odaklı bir düşünce yapısı yaratıyor.Doğal olarak bu her düzeydeki eğitimi de etkiliyor.

DEVAMI…

TÜRKİYE'DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNİN İLK YILLARI

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2003-Haziran

Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminin
ilk yıllarını anlatmaya başlamadan önce bir kaç temel tanım hatırlatmak istiyorum.Bilindiği gibi; fizikte enerji, iş yapabilme
yeteneği olarak tanımlanır ve doğada da en bol bulunan şey enerjidir; örneğin, deprem, sel, fırtına gibi doğal olayların birçoğu
yoğun enerji taşırlar. Ancak, insanoğlunun gerçekte ihtiyaç duyduğu şey, bu tür enerji değil, kontrol edilebilir enerjidir. Uygarlığın artışı da insanoğlunun doğal enerjiyi kontrol edebilme yeteneğindeki artışa paralel olmuştur.

DEVAMI…

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMLERİ VE GÜNÜMÜZDEKİ SORUNLARI

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2001-Aralık

Bilindiği gibi, “eğitim” terimi meslek eğitimini veya kültürel ya da sosyokültürel bir hareket olarak kabul edilen öğrenme etkinliklerinin niteliğini belirtmektedir. Bu tanım uyarınca ülkemizdeki yüksek öğretim sistemini inceleyecek olursak gerek kurum sayısında gerekse disiplin sayısında enflasyonist bir tablo ile karşılaşılmaktadır.

DEVAMI…

ÜSİMP PATENT FUARI 2.KEZ KAPILARINI AÇTI

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2016-Ekim

Patent sahipleri ile sanayicileri bir araya getirmeyi amaçlayan Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Ulusal Patent Fuarı 8-9 Kasım’da Harbiye Askeri Müzesi’nde gerçekleştirildi.Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) teknoloji portföylerini sanayiciler ve yatırımcılar ile buluşturduğu ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı’nın ikincisi İstanbul’da düzenlendi. Fuarın açılış konuşmalarını, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman ve ÜSİMP Yürütme Kurulu ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Eren yaptı.

DEVAMI…

ÜSİMP PATENT FUARI SADECE BİR FUAR MI?

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2016-Ocak

Ham fikirlerin ilk olarak bilimsel ve teknolojik doğrulamalarının yapıldığı, başarı şansı görülenlerin kamu fonlarıyla veya melek yatırım fonu, girişim sermayesi gibi sivil yatırım araçlarıyla desteklendiği bir ekosistem yaratılmış. Başta Avrupa olmak üzere, ileri teknoloji sahibi olan tüm ülkeler bu modeli kendilerine uyarlamıştır. Tıpkı ABD’de olduğu gibi bu işlevleri yerine getiren ve genellikle üniversitelere bağlı olarak çalışan teknoloji transfer ofisi adı verilen birimler kurmuşlardır. 

DEVAMI…

PATENT FUARINA ÜSİMP EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2015-Aralık

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformunun (ÜSİMP) düzenlediği Patent Fuarı, 11-12 Kasım tarihlerinde İstanbul’daki Harbiye Askeri Müzesinde gerçekleştirildi.

DEVAMI…

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ SAĞLAYAN ARA YÜZDÜR

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2013-Mayıs

“Teknoloji ve teknolojinin temelini oluşturan bilgi zaman içinde en değerli varlık haline geldi. Mevcut yapı içinde ekonomik üstünlük ise ancak teknolojiyi üreten ve ona gerçekten sahip olan ulusların olacaktır.”

DEVAMI…

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ 30 YILDIR GÜNDEMDE

Prof. Dr. A. Hamit Serbest/2010-Mayıs

Türkiye’de üniversite-sanayi iş- birliği sorunları üzerinde gö- rüş alışverişinde bulunmak, iletişimin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağla- mak üzere öneriler geliştirmek üzere kurulan ÜSAM (Üniversite-Sanayi Or- tak Araştırma Merkezi), ayrıca, bu güne kadar yapılan faaliyetler sonucu kazanı- lan deneyimleri koruyarak, paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

DEVAMI…