Kuruluş Çalışmaları 1997 – 2000

Kuruluş Çalışmaları Tanıtım Sunum

  • Bölgemizdeki sanayi kuruluşları ile Çukurova Üniversitesi arasında etkileşimi sağlamak
  • Bölge sanayiinde teknolojik yaratıcılığı artırmak
  • Bölgenin endüstriyel gelişimi için temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak

Üsamp ABD İnceleme

Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulma çalışmaları yürütülen ÜSAM (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla, Adana ÜSAM Proje yöneticisi olarak, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest ve Adana Sanayi Odası Başkan Vekili Ümit Özgümüş, TÜBİTAK Teknoloji ve İzleme Daire Başkanlığı(TİDEB)’nın önerisi üzerine, ABD Ohio eyaletinde evvelce kurulmuş olan benzer merkezleri incelemek amacıyla 20-24 Eylül 1999 tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir. Prof.Dr. A.Hamit Serbest, TÜBİTAK tarafından, Ümit Özgümüş de Adana Sanayi Odası tarafından görevlendirilmiştir. Bu ziyarette, üç farklı Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezi incelenmiştir. Bu merkezler şunlardır:

Adana ÜSAM Kuruluş Raporu

Bölgemizdeki sanayi kesimleri ile Çukurova Üniversitesi arasında etkileşimi sağlamak, teknolojik yaratıcılığı artırmak ve endüstriyel gelişme için temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak amacı ile Adana’da TÜBİTAK’ın desteği ile Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi kurulmaya çalışılmaktadır. Bu raporda böyle merkezlere ülkemiz genelinde ve Adana özelinde duyulan ihtiyaca değinilecek ve kuruluş gerekçesi açıklanacaktır

Tübitak Bilim Kurulu 6 Mayıs 2000

  • Bölgemizdeki sanayi kuruluşları ile Çukurova Üniversitesi arasında etkileşimi sağlamak
  • Bölge sanayiinde teknolojik yaratıcılığı artırmak
  • Bölgenin endüstriyel gelişimi için temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak

İlk Genel Kurul 23 Mayıs 2000

Adana ÜSAM, TÜBİTAK Teknoloji İzleme veDeğerlendirme Başkanlığı tarafından yürütülen ÜSAMP programı çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun 6 Mayıs 2000 tarihli toplantısında alınan karar ile
kurulmuştur.