OrtakBildiri

“İŞ MENTORLUĞU ULUSAL İNİSİYATİFİ” ETİK STANDARTLARI

Ülkemizde iş mentorluğunun niteliğini bir standarda otırtmak, iş mentorluğu ve faaliyetlerinin ulusal inovasyon ve girişimcilik ekosistemimize faydasını artırmak amacıyla biraraya gelmiş….

“İŞ MENTORLUĞU ULUSAL İNİSİYATİFİ” ORTAK İŞ AKIŞI

Ülkemizde iş mentorluğunun niteliğini bir standarda oturtmak, iş mentorluğu ve faaliyetlerinin ulusal inovasyon ve girişşimcilik ekosistemimize faydasını artırmak amacıyla bir araya gelmiş olan “İş Mentorluğu Ulusal İnisiyatifi”

“İŞ MENTORLUĞU ULUSAL İNİSİYATİFİ” ORTAK BİLDİRİSİ

Bizler, aşağıda isimleri ve imzaları bulunan “İş Mentorluğu Ulusal İnisiyatifi” kurucu üyeleri, ülkemizde iş mentorluğunun niteliğinibir standarda oturtmak, iş mentorluğu ve faliyetlerinin…