TÜBİTAK ADANA ÜSAM 2007 – 2010

2007 Faaliyet_Raporu 15.08.2007 – 15.02.2008

TÜBİTAK
ARAŞTIRMA PROJESİ GELİŞME RAPORU
GENEL BİLGİLER
PROJE NO :  107M196
PROJE ADI : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ
KURULUŞ : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ  AR-GE
İKTİSADİ LETMESİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ :  PROF. DR. A. HAMİT SERBEST
ARAŞTIRMACILAR : PROF.DR.NECDET GEREN

2008.1 Faaliyet Raporu 15.02.2008 - 15.08.2008

TÜBİTAK
ARAŞTIRMA PROJESİ GELİŞME RAPORU
GENEL BİLGİLER
PROJE NO :  107M196
PROJE ADI : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ
KURULUŞ : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ  AR-GE
İKTİSADİ LETMESİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ :  PROF. DR. A. HAMİT SERBEST
ARAŞTIRMACILAR : PROF.DR.NECDET GEREN – PROF. DR. MELİH BAYRAMOĞLU

2008.2 Faaliyet Raporu 16.08.2008 - 15.02.2009

TÜBİTAK
ARAŞTIRMA PROJESİ GELİŞME RAPORU
GENEL BİLGİLER
PROJE NO :  107M196
PROJE ADI : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ
KURULUŞ : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ  AR-GE
İKTİSADİ LETMESİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ :  PROF. DR. A. HAMİT SERBEST
ARAŞTIRMACILAR : PROF.DR.NECDET GEREN – PROF. DR. MELİH BAYRAMOĞLU – YRD. DOÇ. DR. ARZU UZUN

2009.1 Faaliyet Raporu 16.02.2009 - 15.08.2009

TÜBİTAK
ARAŞTIRMA PROJESİ GELİŞME RAPORU
GENEL BİLGİLER
PROJE NO :  107M196
PROJE ADI : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ
KURULUŞ : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ  AR-GE
İKTİSADİ LETMESİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ :  PROF. DR. A. HAMİT SERBEST
ARAŞTIRMACILAR : PROF.DR.NECDET GEREN – PROF. DR. MELİH BAYRAMOĞLU – YRD. DOÇ. DR. ARZU UZUN

2009.2 Faaliyet Raporu 16.08.2009 - 15.02.2010

TÜBİTAK
ARAŞTIRMA PROJESİ GELİŞME RAPORU
GENEL BİLGİLER
PROJE NO :  107M196
PROJE ADI : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ
KURULUŞ : ADANA ÜNİVERSİTE – SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ PROJESİ  AR-GE
İKTİSADİ LETMESİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ :  PROF. DR. A. HAMİT SERBEST
ARAŞTIRMACILAR : PROF.DR.NECDET GEREN – PROF. DR. MELİH BAYRAMOĞLU – YRD. DOÇ. DR. ARZU UZUN

2009 CKA Adana Sanayi Teknolojik Yetenek Envanteri

Genel Amaçlar: Adana’da faaliyet gösteren sanayi firmalarının rekabet edebilirlik açısından teknolojik yetenek düzeyini belirlemek ve teknolojik yeteneklerinin profilini çıkarmak; elde edilen veriler ışığında geleceğe dönük stratejileri ve politikaları ortaya koymaktır. Bu bağlamda Adana ilinin kalkınmasında sinerjik etki yaratabilecek işbirlikleri ve ortaklıkların kurgulanması da hedeflenmektedir.

Özel Amaçlar: Adana sanayisinin teknolojik yeteneklerinin konumlandırılması geleceğe dönük vizyon, stratejik hedefler ve politikalar önerme imkanını verecek, firmalar arasında değişik katmanlarda işbirlikleri ve ortak projeler oluşturma fırsatı doğacaktır.

2009 CKA Teknolojik Girisimci yetistirme Projesi

Genel Amaçlar;
• Girişimci adaylarının teknolojik içerikli proje yapma becerilerini geliştirmek,
• Girişimci adaylarının düşündükleri, tasarladıkları, hayal ettikleri teknolojik içerikli projeleri hayata geçirmelerine fırsat sağlamak,
• Teknolojik içerikli Fikirlerini ticarileştirmelerine olanak sağlamak,
Özel Amaçlar;
• Girişimci adaylarını ortaya çıkarmak, bilgilendirmek, yapacakları yatırımlarda yol göstermek ve onları desteklemek hedefi ile çeşitli eğitimler düzenlemek
• Projenin devamında başta TÜBİTAK’ın Teknogirişim Programı olmak üzere devlet desteklerine ve değişik risk sermayesi olanaklarına erişmelerine yardımcı olmak,
• Çukurova Teknokent A.Ş.’de kendi Ar-Ge şirketleri ile yer alabilecek konuma gelmeleri için destek olmak

2009 Genel Kurul Sunumu

15.08.2007 – TÜBİTAK İŞBAP Adana ÜSAM Projesi Sözleşme İmzalanması(Başvuru Şubat 2007)
* 17.09.2007 – 15.11.2007 Çukurova Teknokent Başvurusu ve Bina İnşaatının Tamamlanması
* 01.12.2007 – Teknokent Ar-Ge Şirketi olarak Faaliyete Geçilmesi

2010 ADANA ÜSAM SANAYI PROJELERI

HEDEF
• Gelişmenin Anahtarı ÜRETİM
• Teknoloji
• Ar-Ge ve İnovasyon
• Mevcut Sanayi Kuruluşlarının Gelişmesi
• Sanayinin Yatırım Alanı Olarak Görülmesi
• Atıl Sermayenin Yatırıma Yönlendirilmesi
(Cesaretlendirilmesi)
• İstihdamın Artırılması – İşsizliğin Azaltılması
• Ekonomik Gelişmenin Sağlanması

2010 Adana ÜSAM ve Çukurova Teknokent Sunum

Çukurova Teknokent
* Etkin bir üniversite-sanayi işbirliği
* Üniversitenin araştırma altyapısının kullanma imkanı
* Araştırmaların ekonomik değere dönüşebilmesi
ARAYÜZ YAPI: Adana ÜSAM
* Sanayiciye Üniversite’nin gelişmiş insan gücü ve altyapı olanaklarının tanıtılması
* Sanayinin yenilikçilik ve Ar-Ge konularında bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi
* Ar-Ge çalışmaları için devlet desteklerine erişim
* Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının korunması
* Üniversite sanayi arasında bir sinerji oluşmasına katkı sağlamak

2010 CKA KULUÇKA MERKEZİ YÖNETİMİ PROJESİ

Kuluçka merkezleri Teknoloji Tabanlı Girişimcilerin desteklenebileceği önemli yapılardır.

NEDEN KULUÇKA MERKEZİ
* Teknoloji Tabanlı Girişimciliğin Desteklenmesi
* Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu
• Teknik bilginin verilmesi
• Hibe ve destek kanallarına erişimin sağlanması
• İhtiyaç duyulan teknoloji ile buluşturulması
• Prototip üretim ve eğitimlerin yapılacağı ortak kullanım atölyelerinin kurulması
• Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması

2010 AU ADANA SANAYİ KUMELENME

Ekim ayı sonunda son hali verilen görüşme kılavuzu Yrd. Doç. Dr. Arzu UZUN ve Yrd. Doç. Dr. Erkut DÜZAKIN tarafından 3-5 Kasım
2009 tarihlerinde KSG Makine ve Sunar Mısır firmasına uygulanarak ilk Pilot çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu örnek uygulamalardaki geri bildirimlerden sonra görüşme kılavuzu tekrar güncelleştirilmiş ve basıma hazır hale getirilmiştir. 2009 Kasım Ayı Ortası itibariyle de basımı gerçekleştirilmiştir

2010 Faaliyet Raporu

1.1. Çukurova Teknokent Ana Binasına Taşınma Adana ÜSAM 2007 yılı Aralık ayı sonuna kadar faaliyetlerini Ç.Ü. Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Adana ÜSAM binasında yürütmüştür. Teknokent ana binasının inşaatının tamamlanmaması nedeniyle Adana ÜSAM Çukurova Teknokent parsel No: 1 adresinde 50 m2’lik bina inĢa ettirmiĢtir. Aralık 2007 den 29 Nisan 2010 tarihine kadar Teknokent kapsamındaki faaliyetlerini kendi binasında sürdürmüĢtür. Çukurova Teknokent Merkez ana binası tamamlanınca Merkez binaya taĢınmıĢtır. 29 Nisan 2010 tarihinden itibaren faaliyetlerini Çukurova Teknokent Merkez ana Binası 1. Kat 110 ve 111 Nolu ofiste sürdürmektedir. Ofislerin toplam alanı 96,24 m2’dir.

2010 Teknolojik Girişimci Yetiştirme Projesi Kapsamında Yapıldı

Adana ÜSAM ile Yürütülen Girişimcilik Çalışmalarının Olası BirÇıktısı Olarak bu Sunum Hazırlanmıştır.
Teknolojik Girişimci Yetiştirme Projesinden Seçilen Girişimciler İl Genç Girişimciler Kuruluna SunumYapmışlardır…