TÜBİTAK ADANA ÜSAM 2011 – 2013

2011 Adana ÜSAM Faaliyet Raporu

1.1 Genel Kurul Toplantısı ( 11 Eylül 2013)
Adana Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (ÜSAM) Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül 2013 tarihinde Adana Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşmiştir. Yapılan Genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.

2011 ADASO KÜMELENME SUNUM

Genel Amaçlar
Adana’da faaliyet gösteren Sanayi Kuruluşlarının;
• Rekabet edebilirlik açısından teknolojik yetenek düzeyini belirlemek
• Sektörel ve Teknolojik yetenek profilini çıkarmak
• Sinerjik etki yaratabilecek işbirlikleri ve ortaklıkları öngörebilmek
• Geleceğe dönük stratejileri ve politikaları ortaya koymak

2011 Genel Kurul Sunum 28 Şubat 2011

Genel Kurul Faaliyet Raporu
(Ağustos 2009 – Şubat 2011 Dönemi)
1.  GİRİŞ
2. DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN İDARİ GELİŞMELER

2012 Adana ÜSAM Faaliyet Raporu

1. DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞEN İDARİ GELİŞMELER
1.1. Yönetim Kurulu Toplantıları
2012 yılında Adana ÜSAM Yönetim Kurulu aşağıdaki tarihlerde toplanarak merkez faaliyetleri ile ilgili kararlar almıştır.

2013 Adana ÜSAM Anayasa

ÜYELİK
• Kurumsal Üye: Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Borsaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Meslek
Kuruluşları, Dernekler, Vakıflar gibi gönüllü kuruluşlar Yönetim Kurulu’nda 5 üye ile temsil edilirler.
• Tam Üye: Adana ÜSAM’ın amaçlarına katkıda bulunabilecek deneyime ve birikime sahip kuruluşlar ve her hangi bir Oda’ya üye
kuruluşlar başvuru veya davet yoluyla üye olabilirler. Yönetim Kurulu’nda 5 üye ile temsil edilirler.

2013 Adana ÜSAM Faaliyet Raporu

1. DÖNEM ĠÇĠNDE GERÇEKLEġEN ĠDARĠ GELĠġMELER
1.1 Genel Kurul Toplantısı ( 11 Eylül 2013)
Adana Üniversite Sanayi Ortak AraĢtırma Merkezi (ÜSAM) Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül 2013 tarihinde Adana Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleĢmiĢtir. Yapılan Genel kurulda yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.

2013 Niye Adana Teknoloji Transferi A.Ş.

Merkez Kuruluşu Ve Tarihçesi TÜBİTAK ADANA–ÜSAM (Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi), Çukurova Üniversitesi, Adana Sanayicileri, ASO ve TÜBİTAK’ın katkıları ile Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinde 2000 yılında kurulmuş olup, hizmete devam etmektedir. ÜSAM kuruluşunun 5. yılını Mayıs 2005 de tamamlamıştır.